+380939241578

Соглашение

1. Поняття та терміни, які використовуються в цій Оферті

1.1. В цілях цієї Оферти нижченаведені поняття і терміни використовуються в такому значенні:
1.1.1. Інтернет-сайт – це однозначно ідентифіковане місце в мережі Інтернет (віртуальному просторі), в якому розташовується інформація, оформлена та структурована певним чином. Для цілей цієї Оферти Інтернет-сайтом Виконавця визнається сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою: http://www.pedagog.info.
1.1.2. Виконавець – Фізична особа підприємець, що уклала з Замовником Договір на надання послуг на умовах, передбачених цією Офертою, шляхом акцепту цієї Оферти Замовником, тобто її повного і беззастережного прийняття;
1.1.3. Замовник – будь-яка особа, що уклала з Виконавцем Договір на надання послуг на умовах, передбачених цією Офертою, шляхом її акцепту, тобто повного і беззастережного прийняття всіх умов цієї Оферти. В рамках цієї Оферти поняття «Замовник» і «Репетитор» мають ідентичний зміст;
1.1.4. Клієнт – фізична або юридична особа, доручивши Виконавцю організувати підбір та пошук Репетитора для платних індивідуальних занять та (або) консультацій, виконання інших робіт по вибраному ним для себе особисто або для третіх осіб напрямку (галузі, предмета);
1.1.5. Оферта – справжній документ, що є пропозицією укласти Договір на надання послуг з будь-якою особою, яка відгукнеться на його прийняття на умовах, зазначених у цій пропозиції;
1.1.6. Акцепт Оферти – повне й беззастережне прийняття Оферти, здійснюване шляхом натискання на кнопку «Згоден». З моменту натискання на кнопку «Згоден» умови цієї Оферти вважаються прийнятими Виконавцем, а Договір на надання послуг вважається укладеним;
1.1.7. Електронна пошта – спеціальна технологія, яка забезпечує пересилання та отримання електронних повідомлень, листів, файлів, документів і так далі;
1.1.8. Бек-офіс – спеціальний простір на Інтернет-сайті Виконавця, що надається Замовнику після реєстрації на Інтернет-сайті Виконавця і містить певну інформацію про Замовника і послугах, що надаються їм Клієнтам;
1.1.9. Контактна інформація про Замовника - відомості, що містять номери телефонів, адресу місця проживання, особисті дані Репетитора та інші особисті відомості.
1.1.10 Адміністратор — особа, яка є офіційним представником Виконавця перед Замовником та Клієнтом, здійснює розподіл замовлень між Репетиторами, перевірку інформації, вказаної Замовником та виконує інші функції, передбачені цією Офертою та іншими нормативними документами.
1.1.11 Кількість Адміністраторів та їх персональний склад визначається Виконавцем в одноосібному порядку. Скарги на дії чи бездіяльність Адміністраторів та подяки можуть бути надіслані на електронну пошту, вказану на Інтернет-сайті із зазначенням всіх обставин, які передували написанню подяки (скарги).
1.2. В Оферті можуть бути використані поняття і терміни, не визначені в пункті 1.1. цієї Оферти. У цих випадках тлумачення понять і термінів здійснюється відповідно до тексту, смислу і призначення даної Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення поняття і терміна в тексті Оферти слід керуватися тлумаченням понять і термінів: в першу чергу – визначеним на Інтернет-сайті Виконавця, у другу чергу – у відповідності з цивільним законодавством.

 

2. Предмет цієї Оферти
2.1. Предметом даного Договору є надання Замовнику інформаційних та інших послуг, передбачених цією Офертою. До таких послуг належать такі:
2.1.1. Організація пошуку і підбору клієнтів, з якими Репетитор зобов'язується проводити платні індивідуальні заняття та (або) консультації, виконання інших робіт за обраним Клієнтом для себе особисто або для третіх осіб напрямку (галузі, предмета);
2.1.2. Надання інформації про Клієнта та інформації про сутність, характер та обсяг замовлення, зробленого Клієнтом;
2.1.3. Розміщення на Інтернет-сайті Виконавця інформації, у тому числі контактної інформації, про Репетитора, а також про послуги, що надаються їм Клієнтам;
2.1.4. Надання інших послуг, передбачених цією Офертою.
2.2. Замовник зобов'язується прийняти послуги, передбачені пунктом 2.1. цієї Оферти, і сплатити Виконавцю грошову суму в розмірі та порядку, визначеному пунктом 5 цієї Оферти.

 

3. Акцепт цієї Оферти
3.1. Акцепт цієї Оферти вважається здійсненим після вчинення Замовником наступних дій:
- реєстрація Замовника на Інтернет-сайті Виконавця;
- прийняття цієї Оферти, здійснюване шляхом натискання на кнопку «Згоден».
3.2. З моменту реєстрації на Інтернет-сайті Виконавця умови цієї Оферти вважаються прийнятими Замовником і Виконавцем, а Договір про надання послуг, передбачених пунктом 2.1. цієї Оферти, вважається укладеним.
3.3 Усі Замовники, що зареєстровані на Інтернет-сайті до дати публікації цієї Оферти вважаються такими, що автоматично здійснили Акцепт даної Оферти та погоджуються з усіма її умовами.
3.4 У разі якщо особи, вказані у частині 3.3 не погоджуються з усіма або деякими умовами цієї Оферти, то вони зобов'язані впродовж 1 (однієї) доби після ознайомлення з текстом цієї Оферти повідомити про це Адміністратора Інтернет-сайту та припинити використання Інтернет-сайту в особистих інтересах та (або) інтересах третіх осіб.

 

4. Права та обов'язки сторін
4.1. Виконавець зобов'язується:
4.1.1. зареєструвати Репетитора на Інтернет-сайті Виконавця, а також створити та надати Репетитору в безкоштовне користування Бек-офіс в якому є відповідні розділи, що містять інформацію про Замовника, а також про послуги, що надаються їм Клієнтам;
4.1.2. направити Репетитору на електронну пошту, вказану при реєстрації Репетитора на Інтернет-сайті Виконавця, логін і пароль, необхідні для доступу в Бек-офіс;
4.1.3. надати послуги Репетитора Клієнту в повному обсязі та у відповідності з умовами даної Оферти;
4.1.4. після отримання замовлення від Клієнта направити на телефонний номер Репетитора, що підходить за параметрами замовлення, SMS, що містить інформацію про контактні данні Клієнта;
4.1.5. після отримання замовлення від Клієнта направити на електронну пошту Репетитора, що підходить за параметрами замовлення, лист, що містить інформацію про замовлення, зокрема про сутність, характер, термін замовлення та інших його умов;
4.1.6. забезпечити режим конфіденційності інформації, отриманої від Репетитора;
4.1.7. консультувати Репетитора з питань, що виникають у нього у зв'язку з наданням йому послуг, а також надавати інформацію, необхідну для їх надання;
4.1.8. своєчасно публікувати на Інтернет-сайті Виконавця повідомлення, пов'язані з будь-якими змінами до порядку надання послуг Репетиторів, зміною розміру та порядку оплати за надані послуги, зміною цього Договору–Оферти, та/або сповіщати Репетитора шляхом направлення інформації про зміни на електронну пошту та/або його Бек-офіс на Інтернет-сайті Виконавця;
4.1.9. виставляти рахунок Замовнику на оплату послуг Виконавця після проведення їм відповідних занять і (або) консультацій, виконання інших робіт з Клієнтом;
4.1.10. виконувати інші обов'язки, передбачені цією Офертою.

 

4.2. Репетитор зобов'язується:
4.2.1. зареєструватися на Інтернет-сайті Виконавця;
4.2.2. надавати Виконавцю повну та достовірну інформацію про себе, умови своєї професійної діяльності та про надавані Клієнтам послуги;
4.2.3. приймати послуги, що надаються Виконавцем, у строки та в обсягах, передбачених цією Офертою;
4.2.4. проводити оплату послуг Виконавця, передбачених пунктом 2.1 цієї Оферти, в розмірах і в порядку, передбаченому пунктом 5 цієї Оферти;
4.2.5. негайно (в продовж 1 (однієї) години) зв'язатися з Клієнтом після отримання на телефонний номер SMS та (або) листа на електронну пошту і домовитися про дату першого заняття і (або) консультації;
4.2.6. після першого дзвінка Клієнту в той же день направити представнику Виконавця в особі Адміністратора звіт про результати такого спілкування шляхом використання Бек-офісу, дзвінка в компанію, смс або зворотнього зв'язку на сайті компанії зокрема про підсумки переговорів з Клієнтом, про досягнуті домовленості, про дату першого заняття, про порядок проведення занять та інші умови. Даний обов'язок зберігається за Репетитором і в тому випадку, якщо домовленість про дату першого заняття з Клієнтом не була досягнута, а також у випадках, якщо додзвонитися до відповідного Клієнта не вдалося;
4.2.7. у всіх випадках інформувати Виконавця про перенесення дати проведення занять і (або) консультацій з Клієнтом;
4.2.8. повідомити Виконавця про результати проведення першого заняття і (або) консультації з Клієнтом;
4.2.9. інформувати Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів про будь-які зміни своїх контактних даних, про зміну умов на яких надаються Клієнтам послуги, про тимчасове припинення надання послуг Клієнтам або про повне припинення своєї репетиторської діяльності;
4.2.10. здійснити оплату послуг Виконавця в розмірах і в порядку, передбаченому пунктом 5 цієї Оферти;
4.2.11. повідомити Виконавця про здійснення оплати його послуг відповідно до пункту 5.6 цієї Оферти;
4.2.12. повідомити Виконавця про неможливість оплати його послуг у строк, встановлений пунктом 5.6 цієї Оферти
4.2.13. у разі відсутності можливості домовитися з Клієнтом про проведення занять за його замовленням даним Репетитором, а також у разі передчасного припинення занять (обриву Занять), Репетитор в обов'язковому порядку зобов'язується інформувати Виконавця протягом 1 (однієї) доби про неможливість подальшої роботи з даним замовленням;
4.2.14. не надавати для розміщення на Інтернет-сайті Виконавця інформацію, яка згідно з чинним законодавством може порушувати права третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності або являти собою інше порушення чинного законодавства України;
4.2.15. належним чином і сумлінно виконувати свої обов'язки, передбачені цією Офертою;
4.2.16. нести інші обов'язки, встановлені цією Офертою.

 

4.3. Виконавець має право:
4.3.1. вимагати і отримувати від Замовника інформацію у формі копій документів та/або з поданням оригіналів, пов'язану з його професійною діяльністю, зокрема документів, що підтверджують досвід його роботи, рівень освіти, кваліфікацію, місце роботи і так далі;
4.3.2. виробляти перевірку наданих Репетитором документів, інформації та інших відомостей в будь-який час і без повідомлення про це самого Репетитора;
4.3.3. отримати оплату за надання послуг, що є предметом цієї Оферти, у розмірі та в порядку, передбаченому пунктом 5 цієї Оферти.
4.3.4. у разі виявлення недостовірності наданих Репетитором документів, даних та іншої інформації, або виникнення сумнівів у їх достовірності, негайно призупинити надання послуг до отримання від Репетитора достовірних даних та (або) підтверджуючих їх документів. При відсутності відповіді на запит Виконавця про надання уточнень, додаткової інформації та підтверджуючих документів протягом 10 (десяти) календарних днів або при виявленні навмисного надання Репетитором недостовірних відомостей та інформації, Виконавець має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Репетитора шляхом направлення на його електронну пошту відповідного листа;
4.3.5. розмістити інформацію про послуги Репетитора на Інтернет-сайті Виконавця без вказівки контактної інформації Репетитора;
4.3.6. відмовити в публікації на Інтернет-сайті Виконавця інформації, яку Репетитор не може підтвердити;
4.3.7. редагувати, систематизувати, скорочувати на власний розсуд інформацію про Репетитора, призначену для розміщення на Інтернет-сайті Виконавця;
4.3.8. контролювати діяльність шляхом звернення до Клієнта Репетитора, з якими Репетитор проводив відповідні заняття та (або) консультації;
4.3.9. тимчасово припиняти надання послуг Репетитора за цією Офертою з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджають наданню послуг, на період усунення цих причин;
4.3.10. тимчасово призупинити надання подальших послуг Репетитора за наявності заборгованості по оплаті за раніше надані йому послуги за цим Договором;
4.3.11. в цілях поліпшення якості обслуговування вести запис телефонних переговорів представників Виконавця з Репетитором, без обмеження часу і способів фіксації телефонних переговорів, при цьому запис телефонних переговорів може бути здійснено як при вхідному дзвінку від Репетитора, так і при вихідному дзвінку Репетитору;
4.3.12. направляти інформаційні, організаційні та інші матеріали в рамках виконання цього Договору на будь-які контакти для зв'язку, надані Репетитором, без будь-яких обмежень;
4.3.13. здійснювати інші права, надані цією Офертою.

 

4.4. Репетитор має право:
4.4.1. на надання Виконавцем послуг, передбачених пунктом 2.1 цієї Оферти;
4.4.2. на належне виконання Виконавцем своїх прав та обов'язків за цим Договором;
4.4.3. отримувати від Виконавця повну і достовірну інформацію про організації та забезпеченні виконання послуг за цим Договором;
4.4.4. на отримання консультацій з усіх питань, пов'язаних з його діяльністю по наданню послуг;
4.4.5. брати участь у всіх заходах, що проводяться Виконавцем для викладачів, в тому числі брати участь у семінарах, тренінгах, конференціях, вебінарах і так далі;
4.4.6. при наданні послуг Клієнтам користуватися ресурсами, що знаходяться на Інтернет-сайті Виконавця;
4.4.7. отримувати інформацію про контактні дані Клієнта, а також інформацію про замовлення, зроблене Клієнтом у разі призначення Репетитора на замовлення;
4.4.8. вимагати надання рахунків, а також інших документів, передбачених цією Офертою. Надання документів здійснюється шляхом їх спрямування на електронну пошту Репетитора;
4.4.9. відмовитися від проведення Занять, повідомивши про це Виконавця шляхом направлення йому відповідного листа з поясненням причин відмови;
4.4.10. здійснювати інші права, надані цією Офертою.

 

5. Вартість послуг і порядок розрахунків
5.1. Замовник зобов'язується оплатити надані Виконавцем послуги, передбачені пунктом 2.1. цієї Оферти.
5.2. Оплата послуг Виконавця проводиться на підставі рахунку, виставленого Виконавцем Репетитору.
5.3. Вартість послуг Виконавця складає:
5.3.1 вартості проведення всіх занять за тиждень роботи з клієнтом, за винятком випадку, передбаченого пунктами 5.3.2-5.3.3 цієї Оферти. Якщо Виконавець отримав 2 (два) і більше замовлень (різні предмети) від одного клієнта, то Виконавець зобов'язується оплатити кожен з замовлень (предметів) окремо.
5.3.2. у разі короткострокових занять (від 1 (одного) до 3 (трьох) занять включно) вартість послуг складає не менше 20% від вартості загальної кількості занять;
5.3.3. у разі виконання Репетитором інших послуг (курсова робота, контрольна робота, консультація, переклад іноземних текстів, завдання тощо), вартість послуг складає не менше 20 % від вартості виконаної роботи.
5.4. Рахунок на оплату послуг Виконавця формується, виходячи зі звіту Репетитора про результати проведення відповідного заняття з Клієнтом, а також на підставі інформації, отриманої Виконавцем від Клієнта відповідно до пункту 4.3.8 цієї Оферти, з яким Репетитор проводив заняття. Виконавець залишає за собою право виставляти рахунок виключно на підставі достовірної інформації, отриманої від клієнта.
5.5. Оплата послуг Виконавця проводиться Репетитором протягом не більше ніж 3 (трьох) днів з моменту виставлення рахунку на оплату послуг Виконавця. Оплата послуг Виконавця проводиться способами, зазначеними на Інтернет-сайті Виконавця. Репетитор зобов'язується повідомити про факт здійснення оплати і спосіб оплати Виконавця.
5.6. Якщо оплатити послуги Репетитора в термін, передбачений пунктом 5.5 цієї Оферти, є неможливим з причин, не залежних від Репетитора, то Репетитор повинен повідомити про це Виконавця по телефону або шляхом використання бек-офісу, або зворотного зв'язку на Інтернет-сайті Виконавця.
5.7. Якщо Замовник не оплачує без поважних причин послуги Виконавця протягом 2 (двох) тижнів з моменту виставлення рахунку, то Виконавець має право на односторонню відмову в наданні послуг, що є предметом цієї Оферти.
5.8. У будь-якому випадку при простроченні оплати Репетитором послуг Виконавця, Виконавець має право на призупинення надання послуг, передбачених пунктом 2.1. цієї Оферти. Також Виконавець має право передавати дані про заборгованості на інші подібні Інтернет-сайти.
5.8.1. У разі неналежного виконання Замовником зобов'язань по оплаті наданих робіт, замовник сплачує виконавцю пені в розмірі 0,1% від суми заборгованості, за кожен день прострочення.
5.8.2. Також Виконавець має право передавати дані про заборгованості на інші подібні Інтернет-сайти.
5.9. Якщо кількість занять, що проводяться Репетитором з Клієнтом, виявиться менше, ніж було передбачено домовленістю, то Репетитор має право подати заявку на розгляд питання про повернення частини сплачених грошових коштів Виконавцем. Дані кошти перераховуються на баланс Репетитора, який перебуває в його Бек-офісі на Інтернет-сайті Виконавця. Даний пункт відноситься тільки до випадків якщо занять було менше 3 (трьох)
5.10. Повернення сплачених Репетитором грошових коштів проводиться в розмірі, встановленому Адміністратором Інтернет-сайту. Даний пункт не поширюються на випадки, передбачені п. 5.3.2-5.3.3. цієї Оферти.
5.11. Якщо буде встановлено, що відмова Клієнта від подальших занять відбулася виключно за ініціативою Репетитора, то в такому випадку Репетитор позбавляється можливості повернення сплаченої Виконавцю грошової суми.
5.12. Строк, протягом якого приймаються запити на повернення грошових коштів, складає не більше 14 (чотирнадцять) днів від дати першого заняття.
5.13. Репетитор самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів, у тому числі при використанні способів оплати, які вказані на Інтернет-сайті Виконавця.
5.14. При розірванні Договору грошові кошти, сплачені Репетитором в якості передоплати, повертаються йому протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня розірвання Договору шляхом їх перерахування на банківський рахунок Репетитора, виключно за заявою надісланою на електронну пошту, зазначену на Інтернет-сайті.

 

6. Строк дії та зміна умов Оферти, Договору
6.1. Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Інтернет-сайті Виконавця (дата розміщення 16.11.2015) і діє до моменту відкликання її Виконавцем.
6.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Інтернет-сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначено безпосередньо в тексті самої зміненої Оферти.
6.3. Акцепт цієї Оферти в порядку, передбаченому пунктом 3 цієї Оферти, вважається укладенням Договору на надання послуг між Виконавцем і Замовником на умовах, встановлених даною Офертою. При цьому Договір набирає чинності з моменту Акцепту цієї Оферти і діє до моменту його розірвання у відповідності з положеннями чинного законодавства та умовами даної Оферти.

 

7. Розірвання Договору
7.1. Договір може бути розірваний:
7.1.1. за згодою Сторін у будь-який час;
7.1.2. за ініціативою будь-якої із Сторін:
— Виконавець має право в будь-який час розірвати цей Договір без пояснення причин;
— Репетитор має право в будь-який час розірвати даний Договір за умови оплати Виконавцю фактично понесених витрат та послуг, наданих до моменту відмови.
7.1.3. з інших підстав, передбачених цією Офертою;
7.2. Виконавець може розірвати даний Договір з Репетитором у разі відмови останнього від оплати послуг, наданих Виконавцем за цим Договором, або у разі несплати послуг Виконавця протягом 2 (двох) тижнів без поважних причин.
7.3. Виконавець може розірвати даний Договір з Репетитором у разі встановлення факту спроби обману Виконавця або недобросовісних дій з боку Репетитора щодо Клієнта.
7.4. Договір вважається розірваним з дня письмового та/чи е-мейл повідомлення Виконавцем

 

8. Особливі умови
8.1 Адміністратор розподіляє замовлення серед Репетиторів з використанням рейтингової системи.
8.2 Рейтинг Репетитора формується на базі якості наданої ним інформації, відгуків Клієнтів, написаних Замовником оригінальних статей, блогів для Інтернет-сайту. Статті, блоги та відео-блоги повинні стосуватись середньої або вищої освіти в Україні та (або) закордоном (для отримання доступу до написання новин та блогів Замовник повинен звернутись до Адміністраторів).
8.3 Адміністратор спершу пропонує замовлення репетитору, який відповідає вимогам клієнта і має найвищий рейтинг. Якщо Репетитор не погоджується взяти дане замовлення то воно вноситься в список "Ученики". У списку "Ученики" Замовник бачить тільки ті заявки, що підходять Замовнику відповідно до заповнених ним даних.
8.4 Якщо заявка була відправлена на анкету конкретного Замовника, то він першим отримує це замовлення. В разі відмови таким Замовником від замовлення, воно потрапляє в список "Потенційні заявки".
8.5 Разом з публікацією в "Потенційні заявки" Виконавець надсилає на Електронну пошту Замовника повідомлення про появу замовлення, що може зацікавити Репетитора. Якщо Замовник хоче прийняти таке замовлення без участі Адміністратора, він відразу автоматично сплачує вартість замовлення, натиснувши кнопку "Принять запрос" на сторінці "Ученики". Або повідомити Адміністратора через повідомлення, що бажає взяти дане замовлення,  зв’яжеться з тим Репетитором, що виявив бажання взяти замовлення і має найвищий рейтинг.

1. Поняття та терміни, які використовуються в цій Оферті

1.1. В цілях цієї Оферти нижченаведені поняття і терміни використовуються в такому значенні:
1.1.1. Інтернет-сайт – це однозначно ідентифіковане місце в мережі Інтернет (віртуальному просторі), в якому розташовується інформація, оформлена та структурована певним чином. Для цілей цієї Оферти Інтернет-сайтом Виконавця визнається сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою: http://www.pedagog.info.
1.1.2. Виконавець – Фізична особа підприємець, що уклала з Замовником Договір на надання послуг на умовах, передбачених цією Офертою, шляхом акцепту цієї Оферти Замовником, тобто її повного і беззастережного прийняття;
1.1.3. Замовник – будь-яка особа, що уклала з Виконавцем Договір на надання послуг на умовах, передбачених цією Офертою, шляхом її акцепту, тобто повного і беззастережного прийняття всіх умов цієї Оферти. В рамках цієї Оферти поняття «Замовник» і «Репетитор» мають ідентичний зміст;
1.1.4. Клієнт – фізична або юридична особа, доручивши Виконавцю організувати підбір та пошук Репетитора для платних індивідуальних занять та (або) консультацій, виконання інших робіт по вибраному ним для себе особисто або для третіх осіб напрямку (галузі, предмета);
1.1.5. Оферта – справжній документ, що є пропозицією укласти Договір на надання послуг з будь-якою особою, яка відгукнеться на його прийняття на умовах, зазначених у цій пропозиції;
1.1.6. Акцепт Оферти – повне й беззастережне прийняття Оферти, здійснюване шляхом натискання на кнопку «Згоден». З моменту натискання на кнопку «Згоден» умови цієї Оферти вважаються прийнятими Виконавцем, а Договір на надання послуг вважається укладеним;
1.1.7. Електронна пошта – спеціальна технологія, яка забезпечує пересилання та отримання електронних повідомлень, листів, файлів, документів і так далі;
1.1.8. Бек-офіс – спеціальний простір на Інтернет-сайті Виконавця, що надається Замовнику після реєстрації на Інтернет-сайті Виконавця і містить певну інформацію про Замовника і послугах, що надаються їм Клієнтам;
1.1.9. Контактна інформація про Замовника - відомості, що містять номери телефонів, адресу місця проживання, особисті дані Репетитора та інші особисті відомості.
1.1.10 Адміністратор — особа, яка є офіційним представником Виконавця перед Замовником та Клієнтом, здійснює розподіл замовлень між Репетиторами, перевірку інформації, вказаної Замовником та виконує інші функції, передбачені цією Офертою та іншими нормативними документами.
1.1.11 Кількість Адміністраторів та їх персональний склад визначається Виконавцем в одноосібному порядку. Скарги на дії чи бездіяльність Адміністраторів та подяки можуть бути надіслані на електронну пошту, вказану на Інтернет-сайті із зазначенням всіх обставин, які передували написанню подяки (скарги).
1.2. В Оферті можуть бути використані поняття і терміни, не визначені в пункті 1.1. цієї Оферти. У цих випадках тлумачення понять і термінів здійснюється відповідно до тексту, смислу і призначення даної Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення поняття і терміна в тексті Оферти слід керуватися тлумаченням понять і термінів: в першу чергу – визначеним на Інтернет-сайті Виконавця, у другу чергу – у відповідності з цивільним законодавством.

 

2. Предмет цієї Оферти
2.1. Предметом даного Договору є надання Замовнику інформаційних та інших послуг, передбачених цією Офертою. До таких послуг належать такі:
2.1.1. Організація пошуку і підбору клієнтів, з якими Репетитор зобов'язується проводити платні індивідуальні заняття та (або) консультації, виконання інших робіт за обраним Клієнтом для себе особисто або для третіх осіб напрямку (галузі, предмета);
2.1.2. Надання інформації про Клієнта та інформації про сутність, характер та обсяг замовлення, зробленого Клієнтом;
2.1.3. Розміщення на Інтернет-сайті Виконавця інформації, у тому числі контактної інформації, про Репетитора, а також про послуги, що надаються їм Клієнтам;
2.1.4. Надання інших послуг, передбачених цією Офертою.
2.2. Замовник зобов'язується прийняти послуги, передбачені пунктом 2.1. цієї Оферти, і сплатити Виконавцю грошову суму в розмірі та порядку, визначеному пунктом 5 цієї Оферти.

 

3. Акцепт цієї Оферти
3.1. Акцепт цієї Оферти вважається здійсненим після вчинення Замовником наступних дій:
- реєстрація Замовника на Інтернет-сайті Виконавця;
- прийняття цієї Оферти, здійснюване шляхом натискання на кнопку «Згоден».
3.2. З моменту реєстрації на Інтернет-сайті Виконавця умови цієї Оферти вважаються прийнятими Замовником і Виконавцем, а Договір про надання послуг, передбачених пунктом 2.1. цієї Оферти, вважається укладеним.
3.3 Усі Замовники, що зареєстровані на Інтернет-сайті до дати публікації цієї Оферти вважаються такими, що автоматично здійснили Акцепт даної Оферти та погоджуються з усіма її умовами.
3.4 У разі якщо особи, вказані у частині 3.3 не погоджуються з усіма або деякими умовами цієї Оферти, то вони зобов'язані впродовж 1 (однієї) доби після ознайомлення з текстом цієї Оферти повідомити про це Адміністратора Інтернет-сайту та припинити використання Інтернет-сайту в особистих інтересах та (або) інтересах третіх осіб.

 

4. Права та обов'язки сторін
4.1. Виконавець зобов'язується:
4.1.1. зареєструвати Репетитора на Інтернет-сайті Виконавця, а також створити та надати Репетитору в безкоштовне користування Бек-офіс в якому є відповідні розділи, що містять інформацію про Замовника, а також про послуги, що надаються їм Клієнтам;
4.1.2. направити Репетитору на електронну пошту, вказану при реєстрації Репетитора на Інтернет-сайті Виконавця, логін і пароль, необхідні для доступу в Бек-офіс;
4.1.3. надати послуги Репетитора Клієнту в повному обсязі та у відповідності з умовами даної Оферти;
4.1.4. після отримання замовлення від Клієнта направити на телефонний номер Репетитора, що підходить за параметрами замовлення, SMS, що містить інформацію про контактні данні Клієнта;
4.1.5. після отримання замовлення від Клієнта направити на електронну пошту Репетитора, що підходить за параметрами замовлення, лист, що містить інформацію про замовлення, зокрема про сутність, характер, термін замовлення та інших його умов;
4.1.6. забезпечити режим конфіденційності інформації, отриманої від Репетитора;
4.1.7. консультувати Репетитора з питань, що виникають у нього у зв'язку з наданням йому послуг, а також надавати інформацію, необхідну для їх надання;
4.1.8. своєчасно публікувати на Інтернет-сайті Виконавця повідомлення, пов'язані з будь-якими змінами до порядку надання послуг Репетиторів, зміною розміру та порядку оплати за надані послуги, зміною цього Договору–Оферти, та/або сповіщати Репетитора шляхом направлення інформації про зміни на електронну пошту та/або його Бек-офіс на Інтернет-сайті Виконавця;
4.1.9. виставляти рахунок Замовнику на оплату послуг Виконавця після проведення їм відповідних занять і (або) консультацій, виконання інших робіт з Клієнтом;
4.1.10. виконувати інші обов'язки, передбачені цією Офертою.

 

4.2. Репетитор зобов'язується:
4.2.1. зареєструватися на Інтернет-сайті Виконавця;
4.2.2. надавати Виконавцю повну та достовірну інформацію про себе, умови своєї професійної діяльності та про надавані Клієнтам послуги;
4.2.3. приймати послуги, що надаються Виконавцем, у строки та в обсягах, передбачених цією Офертою;
4.2.4. проводити оплату послуг Виконавця, передбачених пунктом 2.1 цієї Оферти, в розмірах і в порядку, передбаченому пунктом 5 цієї Оферти;
4.2.5. негайно (в продовж 1 (однієї) години) зв'язатися з Клієнтом після отримання на телефонний номер SMS та (або) листа на електронну пошту і домовитися про дату першого заняття і (або) консультації;
4.2.6. після першого дзвінка Клієнту в той же день направити представнику Виконавця в особі Адміністратора звіт про результати такого спілкування шляхом використання Бек-офісу, дзвінка в компанію, смс або зворотнього зв'язку на сайті компанії зокрема про підсумки переговорів з Клієнтом, про досягнуті домовленості, про дату першого заняття, про порядок проведення занять та інші умови. Даний обов'язок зберігається за Репетитором і в тому випадку, якщо домовленість про дату першого заняття з Клієнтом не була досягнута, а також у випадках, якщо додзвонитися до відповідного Клієнта не вдалося;
4.2.7. у всіх випадках інформувати Виконавця про перенесення дати проведення занять і (або) консультацій з Клієнтом;
4.2.8. повідомити Виконавця про результати проведення першого заняття і (або) консультації з Клієнтом;
4.2.9. інформувати Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів про будь-які зміни своїх контактних даних, про зміну умов на яких надаються Клієнтам послуги, про тимчасове припинення надання послуг Клієнтам або про повне припинення своєї репетиторської діяльності;
4.2.10. здійснити оплату послуг Виконавця в розмірах і в порядку, передбаченому пунктом 5 цієї Оферти;
4.2.11. повідомити Виконавця про здійснення оплати його послуг відповідно до пункту 5.6 цієї Оферти;
4.2.12. повідомити Виконавця про неможливість оплати його послуг у строк, встановлений пунктом 5.6 цієї Оферти
4.2.13. у разі відсутності можливості домовитися з Клієнтом про проведення занять за його замовленням даним Репетитором, а також у разі передчасного припинення занять (обриву Занять), Репетитор в обов'язковому порядку зобов'язується інформувати Виконавця протягом 1 (однієї) доби про неможливість подальшої роботи з даним замовленням;
4.2.14. не надавати для розміщення на Інтернет-сайті Виконавця інформацію, яка згідно з чинним законодавством може порушувати права третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності або являти собою інше порушення чинного законодавства України;
4.2.15. належним чином і сумлінно виконувати свої обов'язки, передбачені цією Офертою;
4.2.16. нести інші обов'язки, встановлені цією Офертою.

 

4.3. Виконавець має право:
4.3.1. вимагати і отримувати від Замовника інформацію у формі копій документів та/або з поданням оригіналів, пов'язану з його професійною діяльністю, зокрема документів, що підтверджують досвід його роботи, рівень освіти, кваліфікацію, місце роботи і так далі;
4.3.2. виробляти перевірку наданих Репетитором документів, інформації та інших відомостей в будь-який час і без повідомлення про це самого Репетитора;
4.3.3. отримати оплату за надання послуг, що є предметом цієї Оферти, у розмірі та в порядку, передбаченому пунктом 5 цієї Оферти.
4.3.4. у разі виявлення недостовірності наданих Репетитором документів, даних та іншої інформації, або виникнення сумнівів у їх достовірності, негайно призупинити надання послуг до отримання від Репетитора достовірних даних та (або) підтверджуючих їх документів. При відсутності відповіді на запит Виконавця про надання уточнень, додаткової інформації та підтверджуючих документів протягом 10 (десяти) календарних днів або при виявленні навмисного надання Репетитором недостовірних відомостей та інформації, Виконавець має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Репетитора шляхом направлення на його електронну пошту відповідного листа;
4.3.5. розмістити інформацію про послуги Репетитора на Інтернет-сайті Виконавця без вказівки контактної інформації Репетитора;
4.3.6. відмовити в публікації на Інтернет-сайті Виконавця інформації, яку Репетитор не може підтвердити;
4.3.7. редагувати, систематизувати, скорочувати на власний розсуд інформацію про Репетитора, призначену для розміщення на Інтернет-сайті Виконавця;
4.3.8. контролювати діяльність шляхом звернення до Клієнта Репетитора, з якими Репетитор проводив відповідні заняття та (або) консультації;
4.3.9. тимчасово припиняти надання послуг Репетитора за цією Офертою з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджають наданню послуг, на період усунення цих причин;
4.3.10. тимчасово призупинити надання подальших послуг Репетитора за наявності заборгованості по оплаті за раніше надані йому послуги за цим Договором;
4.3.11. в цілях поліпшення якості обслуговування вести запис телефонних переговорів представників Виконавця з Репетитором, без обмеження часу і способів фіксації телефонних переговорів, при цьому запис телефонних переговорів може бути здійснено як при вхідному дзвінку від Репетитора, так і при вихідному дзвінку Репетитору;
4.3.12. направляти інформаційні, організаційні та інші матеріали в рамках виконання цього Договору на будь-які контакти для зв'язку, надані Репетитором, без будь-яких обмежень;
4.3.13. здійснювати інші права, надані цією Офертою.

 

4.4. Репетитор має право:
4.4.1. на надання Виконавцем послуг, передбачених пунктом 2.1 цієї Оферти;
4.4.2. на належне виконання Виконавцем своїх прав та обов'язків за цим Договором;
4.4.3. отримувати від Виконавця повну і достовірну інформацію про організації та забезпеченні виконання послуг за цим Договором;
4.4.4. на отримання консультацій з усіх питань, пов'язаних з його діяльністю по наданню послуг;
4.4.5. брати участь у всіх заходах, що проводяться Виконавцем для викладачів, в тому числі брати участь у семінарах, тренінгах, конференціях, вебінарах і так далі;
4.4.6. при наданні послуг Клієнтам користуватися ресурсами, що знаходяться на Інтернет-сайті Виконавця;
4.4.7. отримувати інформацію про контактні дані Клієнта, а також інформацію про замовлення, зроблене Клієнтом у разі призначення Репетитора на замовлення;
4.4.8. вимагати надання рахунків, а також інших документів, передбачених цією Офертою. Надання документів здійснюється шляхом їх спрямування на електронну пошту Репетитора;
4.4.9. відмовитися від проведення Занять, повідомивши про це Виконавця шляхом направлення йому відповідного листа з поясненням причин відмови;
4.4.10. здійснювати інші права, надані цією Офертою.

 

5. Вартість послуг і порядок розрахунків
5.1. Замовник зобов'язується оплатити надані Виконавцем послуги, передбачені пунктом 2.1. цієї Оферти.
5.2. Оплата послуг Виконавця проводиться на підставі рахунку, виставленого Виконавцем Репетитору.
5.3. Вартість послуг Виконавця складає:
5.3.1 вартості проведення всіх занять за тиждень роботи з клієнтом, за винятком випадку, передбаченого пунктами 5.3.2-5.3.3 цієї Оферти. Якщо Виконавець отримав 2 (два) і більше замовлень (різні предмети) від одного клієнта, то Виконавець зобов'язується оплати